dr. Gyulai Balázs Csaba egyéni ügyvéd

Peres képviselet, védelem ellátása Budapesten és az egész országban

 

SZAKTERÜLETEK

Gazdasági büntetőjog:

Védelem és sértetti, egyéb érdekelti, (pót)magánvádlói jogi képviselet ellátása nyomozati és tárgyalási szakban.

Polgári perjog:

Peres és nemperes képviselet ellátása kötelmi jogi, kártérítési, személyiségi jogi és egyéb ügyekben.

Okiratszerkesztés és jogi tanácsadás:

Például: ingatlan adásvétel, megbízási és vállalkozási szerződések, cégügyek.

Személyiségi jogi ügyek:

Emberi méltóság, becsület és jóhírnév, továbbá a képmáshoz és hangfelvételhez való jog védelme, ezzel kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi képviselet ellátása, kártérítési igény érvényesítése.

 

RÓLAM

Jogi diplomámat 2008 januárjában szereztem ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Az ezt követő nyolc évben először ügyvédjelöltként, majd alkalmazott ügyvédként dolgoztam különböző ügyvédi irodákban, elsősorban büntetőjogi, polgári perjogi, kötelmi jogi és személyiségi jogi vonalon. Perjogászként széleskörű tapasztalatra tettem szert mind a polgári peres eljárások, mind a büntetőeljárások területén.

2016 januárjában indítottam egyéni praxisomat, melyben a klasszikus okiratszerkesztési, jogi tanácsadási tevékenység (ingatlan adásvétel, vállalkozási szerződések, cégügyek) mellett a gazdasági büntetőjogi és polgári jogi perképviseletre koncentrálok.

 
 

dr. Gyulai Balázs Csaba egyéni ügyvéd

Cím: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/B. IV. emelet 6. ajtó

Mobil: 06-70-360-6803

Email: balazs.gyulai@avocat.hu

 

Kapcsolatfelvétel

 

Ezt a honlapot dr. Gyulai Balázs Csaba – Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett – egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek – az ügyfelek jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt - a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.